TS PODBESKIDZIE

BIELSKO-BIAŁA
ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

 

BIP | Poprzednie wersje

 

Wersja archiwalna działu Schemat prawny z dnia 31 styczeń 2019 10:42:44

BIP | Schemat prawny

 

TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna

Wpisana jest do krajowego rejestru sądowego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
pod numerem 0000390966.

 

Kapitał zakładowy: 5.038.500,00 zł (opłacony w całości)