TS PODBESKIDZIE

BIELSKO-BIAŁA
ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

 

BIP | Poprzednie wersje

 

Wersja archiwalna działu Organy i Stanowiska z dnia 02 styczeń 2017 09:37:36

BIP | Organy i Stanowiska

 

a) Struktura właścicielska:

Gmina Bielsko-Biała 65%

Murapol SA 35%

 

b) Rada Nadzorcza:

Jan Wnuczek

Zbigniew Szymański

Michał Sapota

 

c) Zarząd

Tomasz Mikołajko – Prezes Zarządu

Tomasz Łaciok - Prokurent