TS PODBESKIDZIE

BIELSKO-BIAŁA
ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

 

BIP | Poprzednie wersje

 

Wersja archiwalna działu TS Podbeskidzie spółka akcyjna z dnia 18 styczeń 2017 10:08:14

BIP | TS Podbeskidzie spółka akcyjnaTS Podbeskidzie Spółka Akcyjna
ul. Rychlińskiego 21
43-300 Bielsko-Biała
 

tel/fax: 33 498 39 88
 

e-mail: sekretariat@tspodbeskidzie.pl
www.tspodbeskidzie.pl

NIP: 937-26-52-790
REGON: 242579231
KRS: 0000390966
 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Wysokość kapitału zakładowego: 5.038.500,00 zł (opłacony w całości)
Nr rachunku bankowego: 71 1140 1049 0000 2185 0800 1001