TS PODBESKIDZIE

BIELSKO-BIAŁA
ul. Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

 

BIP | Instrukcja obsługi strony BIP

Instrukcja obsługi strony Biuletynu Informacji Publicznej

TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna

 

Nawigacja

  • Nawigacja po stronach TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna odbywa się poprzez menu główne - boczne umiejscowione po lewej stronie ekranu, podzielone na działy ogólne i menu poziomego zawierające działy techniczne strony BIP.

 

  • Działy menu głównego - bocznego mogą zawierać dodatkowe ukryte działy szczegółowe, które stają się widoczne po kliknięciu na zakładkę działu ogólnego.

 

  • Informacja o szczegółowym podziale BIP na działy dostępna jest na stronie "mapa serwisu".

 

  • Menu główne - boczne i menu poziome jest cały czas widoczne – w każdej chwili, z każdej podstrony możliwe jest przejście na inną podstronę lub stronę główną Biuletynu.

 

  • Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl (prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji) możliwe jest poprzez kliknięcie na logo BIP w prawej górnej części ekranu.

 

  • Przejście na stronę główną TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna jest możliwe poprzez kliknięcie logo TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna w lewej dolnej części ekranu.


Wyszukiwarka


Po lewej stronie, poniżej menu głównego - bocznego dostępna jest tzw. wyszukiwarka informacji.
Przeszukuje ona informacje zamieszczone bezpośrednio na stronie internetowej BIP TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna.

Elementy strony

  • Na każdej stronie BIP znajdują się następujące elementy:

» panel górny z logo TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna i BIP,

» menu główne poziome,

» menu główne boczne,

» wyszukiwarka,

» tytuł strony,

» treść strony,

» przycisk "Drukuj" (po prawej stronie poniżej panelu górnego),

» panel dolny z logo szkoły zawierający:
 

⇒ informacje o redaktorach z podziałem na osoby, które daną informacje utworzyły (autor), opublikowały,
⇒ modyfikowały
⇒ daty wykonania każdej z wymienionych wcześniej czynności na konkretnej stronie,
⇒ licznik odwiedzin konkretnej strony Biuletynu,

 

» rejestr zmian dokonanych na stronie.

 

  • Możliwe jest wyświetlanie treści stron w wersji dogodnej dla osoby odwiedzającej stronę, poprzez zwiększenie czcionki klikając na przyciski A- , A, A+ (umiejscowione po prawej stronie, poniżej panelu głównego, obok przycisku  (Drukuj).